Xử lý đa chiều

www.kernel-machines.org

Learning Kernel Classifiers

Phân công công việc:

  1. Tuấn: dịch tài liệu+soạn bản báo cáo
  2. Nguyên: Xử lý âm thanh
  3. Duy:
  4. Thi: Xử lý hình ảnh

Tuần 5/4 – 11/4:

  1. Âm thanh: tìm hiểu cách lọc âm thanh từ đoạn phim
  2. Hình ảnh: xác định 1 hình nhỏ trong một hình lớn

Tuần 12/4 – 19/4:

  1. Âm thanh: Tim hiểu các hàm xử lý âm than
  2. Hình ảnh: xác định 1 hình nhỏ trong một hình lớn
  3. Hoàn thành bản tài liệul ý thuyết

Tài liệu tham khảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: