Cấu hình mail cho Joomla

Cấu hình mail cho Joomla là một việc đơn giản nhưng quan trọng. Đây là việc làm cần thực hiện ngay sau khi cài đặt website, thậm chí ta nên tìm hiểu nó ngay từ khi mua host bởi một số host có thể có thay đổi ảnh hưởng tới việc gửi và nhận email của website. Việc này càng là quan trọng khi site của bạn là một hệ thống society cho phép nhiều thành viên đăng ký post bài, hoặc cao hơn nữa là sự liên lạc của khách hàng khi site của bạn thực hiện thương mại điện tử. Cách đây không lâu bên cung cấp host của Miso Blog có thay đổi một số cấu hình trên server, kết quả là liên quan tới toàn bộ hệ thống liên lạc qua mail của blog. Vì vậy mình quyết định viết bài này nhằm hệ thống lại những thông tin cơ bản và giải thích rõ ràng các tuỳ chọn cũng như chức năng trong việc cấu hình gửi/nhận email của Joomla.

Tác dụng của chức năng tự gửi-nhận mail trên mỗi Website

Mỗi một server (nơi mà ta được chia sẻ hosting hoặc làm chủ một server riêng để cài đặt ứng dụng Web), đặc biệt là server Linux đều có sử dụng một chức năng cho phép ứng dụng Web có thể gửi và nhận thông tin qua email khi phát sinh nhu cầu liên lạc giữa người dùng và website. Chức năng này cụ thể cho phép:

  • Người dùng website nhận được email tự động thông báo, hoặc email kích hoạt… khi đăng ký thành viên
  • Khách hàng nhận được email xác nhận đã đặt mua hàng hoặc thông tin mua hàng… khi hoạt động thương mại trên Internet
  • Thành viên của website nhận email thông báo khi có người trả lời comment của mình tại một bài viết đã tham gia
  • Người quản trị website nhận mail thông báo, mail liên lạc, đơn đặt hàng qua mail… từ phía người dùng website

Chức năng này cho phép ta gửi email chứa thông tin cần thiết tới đối tượng nhận một cách tự động, với tên mail, tên người gửi có thể tuỳ chọn.

Ý nghĩa các thông tin cần khai báo trong Joomla Mail Settings

Thông thường, cấu hình mail được Joomla tự động tạo lập ngay từ những bước cài đặt đầu tiên. Nghĩa là ngay sau khi site cài đặt xong là đã có thể gửi/nhận email bình thường. Mặc định cấu hình mail sẽ như sau:

Ở Administration Page, vào Site → Global Configurations → Server → Mail Settings để cấu hình mail cho Joomla

 

Cấu hình mặc định của Joomla Mail SettingsCẤU HÌNH MẶC ĐỊNH CỦA JOOMLA MAIL SETTINGS

 

 

Giải thích:

Mailer: Công cụ gửi mail đang sử dụng cho Website. Có 3 lựa chọn:

  • PHP Mail Function: Sử dụng hàm mail() sẵn có của PHP để gửi email đi
  • Sendmail: Sử dụng chương trình gửi mail riêng của server
  • SMTP Server: Sử dụng máy chủ SMTP riêng để gửi email đi

Mail from: Địa chỉ email sẽ được hiển thị (được hiểu là của người gửi) trong mỗi email gửi đi. Địa chỉ này là tuỳ chọn.

From Name: Tên người gửi hiển thị trong email gửi đi. Tên này là tuỳ chọn và mặc định Joomla lấy tên của Website.

Sendmail Path: đường dẫn (của máy chủ) tới thư mục chứa chương trình gửi mail. Cái này chỉ có tác dụng khi lựa chọn Mailer là Sendmail.

SMTP Authentication: Máy chủ SMTP có yêu cầu xác thực bằng tài khoản đầy đủ hay không. Mục này chỉ sử dụng khi lựa chọn Mailer là SMTP Server.

SMTP Security: Hình thức bảo mật của SMTP Server. Mặc định là None, nếu khác phải hỏi bên quản lý hosting.

SMTP Port: Cổng mạng mà máy chủ SMTP sử dụng

SMTP Username: tên tài khoản email đăng ký với máy chủ SMTP

SMTP Password: mật khẩu tài khoản email đăng ký với máy chủ SMTP

SMTP Host: địa chỉ (domain hoặc IP) của máy chủ SMTP

Bây giờ ta sẽ đi qua ví dụ trong từng trường hợp:

1. Sử dụng PHP Mail Function

Cách này là mặc định của Joomla mà cũng là cách đơn giản nhất. Chỉ cần khai báo Mail From và From Name, các mục khác có thể bỏ qua.

 

Các thông số cần thiết khi dùng PHP Mail FunctionCÁC THÔNG SỐ CẦN THIẾT KHI DÙNG PHP MAIL FUNCTION

 

2. Sử dụng Sendmail

Cách này sử dụng chương trình gửi mail của chính server đang cài website. Cần khai báo thêm đường dẫn tới chương trình Sendmail của Server. Mặc định trên Linux luôn làusr/sbin/sendmail

 

Cấu hình của SendmailCẤU HÌNH CỦA SENDMAIL

 

3. Sử dụng SMTP Server

Cách này sử dụng máy chủ SMTP riêng để gửi mail. Ta có thể lựa chọn SMTP Server là chính server đang cài website, hoặc SMTP Server bên ngoài (Gmail, SMTP Server khác mà ta biết…)

  • Để cấu hình cho việc sử dụng chính local SMTP Server, cần tự lập một tài khoản email trên host rồi khai báo thông tin tài khoản cần thiết, mục SMTP Host chọn là localhost, SMTP Port mặc định là 25 (nếu khác phải hỏi bên quản lý hosting):

 

Cấu hình để sử dụng local SMTP ServerCẤU HÌNH ĐỂ SỬ DỤNG LOCAL SMTP SERVER

 

  • Để cấu hình cho việc sử dụng Gmail là SMTP Server, khai báo tài khoản Gmail đã đăng ký và các thông số khác như sau:

 

Cấu hình để sử dụng Gmail SMTP ServerCẤU HÌNH ĐỂ SỬ DỤNG GMAIL SMTP SERVER

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: