Lý thuyết

Các bài giảng lý thuyết photoshop cơ bản do mình biên tập và bổ sung.  Có thể có nhiều chỗ còn thiếu sót các bạn cứ  góp ý. Tài liệu hiện đang được cập nhật và bổ sung nên các bạn nhớ chú ý ngày cập nhật cuối cùng nhé.

Chọn Fullscreen để xem rõ hơn

Bài 1:Thao tác cơ bản trên ảnh

Ngày cập nhật: 07/02/2010

Bài 2:Lựa chọn và hiệu chỉnh chi tiết

Ngày cập nhật: 08/02/2010

Bài 3:Cơ bản về Layer

Ngày cập nhật: 19/02/2010

Bài 4:Công cụ Pen
(tài liệu được trích từ http://www.bantayden.com)
Ngày cập nhật: 06/04/2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: