Phân tích thuật toán

Đề tài: Tham ăn
Phân công:
-Nguyên: cài đặt thuật toán trên máy + demo ví dụ minh họa
-Tuấn: cài đặt thuật toán trên máy + demo ví du minh họa
-Huỳnh: Soan bài lý thuyết
-Dương: Soạn bài lý thuyết

One Response

  1. Nguyên ơi! Tôi gửi mail phần đánh máy của tôi cho bạn rồi nhưng đó chỉ mới là phát thảo sơ thôi còn bổ sung thêm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: