Kỳ hạn cho tình yêu : 10000 năm

Đã từng có một tình yêu chân thật đang ở trước mặt tôi nhưng tôi không biết trân trọng.

Đến khi mất rồi mới hối hận không kịp. Trên thế gian còn gì hơn sự đau khổ này?

Nếu ông trời cho tôi cơ hội lận nữa nhất định tôi sẽ nói với người con gái đó 3 chữ: “Anh yêu em“.

Nếu buộc phải có kỳ hạn cho đoạn tình này thì tôi hy vọng sẽ là … 1 vạn năm.

Lyric

如果我们注定会相遇
不在乎等多少个时机
只要我和你能够金香玉
再多的风雨也愿意

如果我们注定要分离
还有什么过去好猜疑
再将我抱紧让我能牢记
如明天慢慢全回忆

全世界为我们暂停
让真情还可以继续

我爱的是你 我爱的是你
永远跟着你偿还你的疼惜
我爱的是你 我爱的是你
诉说难舍情难了难忘记

如果我们注定会相遇
不在乎等多少个时机
只要我和你能够金香玉
再多的风雨也愿意

全世界为我们暂停
让真情还可以继续

我爱的是你 我爱的是你
永远跟着你偿还你的疼惜
我爱的是你 我爱的是你
诉说难舍情难了难忘记

我爱的是你 我爱的是你
永远跟着你偿还你的疼惜
我爱的是你 我爱的是你
诉说难舍情难了难忘记


rú guǒ wǒ men zhù dìng huì xiāng yù
bú zài hu děng duō shǎo gè shí jī
zhǐ yào wǒ hé nǐ néng gòu jīn xiāng yù
zài duō de fēng yǔ yě yuàn yì

rú guǒ wǒ men zhù dìng yào fēn lí
hái yǒu shén me guò qù hǎo cāi yí
zài jiāng wǒ bào jǐn ràng wǒ néng láo jì
rú míng tiān màn màn quán huí yì

quán shì jiè wéi wǒ men zàn tíng
ràng zhēn qíng hái ké yǐ jì xù

wǒ ài de shì nǐ wǒ ài de shì nǐ
yóng yuǎn gēn zhe nǐ cháng huán nǐ de téng xī
wǒ ài de shì nǐ wǒ ài de shì nǐ
sù shuō nán shě qíng nán le nán wàng jì

rú guǒ wǒ men zhù dìng huì xiāng yù
bú zài hu děng duō shǎo gè shí j
zhǐ yào wǒ hé nǐ néng gòu jīn xiāng yù
zài duō de fēng yǔ yě yuàn yì

quán shì jiè wéi wǒ men zàn tíng
ràng zhēn qíng hái ké yǐ jì xù

wǒ ài de shì nǐ wǒ ài de shì nǐ
yóng yuǎn gēn zhe nǐ cháng huán nǐ de téng xī
wǒ ài de shì nǐ wǒ ài de shì nǐ
sù shuō nán shě qíng nán le nán wàng jì

wǒ ài de shì nǐ wǒ ài de shì nǐ
yóng yuǎn gēn zhe nǐ cháng huán nǐ de téng xī
wǒ ài de shì nǐ wǒ ài de shì nǐ
sù shuō nán shě qíng nán le nán wàng jì

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: