Chào tử tế !!!

Cô gái trách chàng trai: “Sao anh chào bố em cụt lủn thế? Anh chỉ biết: ‘chào bác, cháu về’ thôi à. Lần sau đến nhà em, anh phải chào tử tế nhé”.

Hôm sau trước lúc ra về, chàng trai thấy mẹ người yêu đang nằm đọc báo, ông bố đang chơi điện thoại còn các em đang xem tivi, anh bèn chào:

– Mẹ nằm bố chơi các em xem! Con về!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: