Thần dược trị mộng du

Bệnh nhân hỏi bác sĩ: “Có loại thần dược nào trị được căn bệnh mộng du của tôi không?”

– Có đấy, anh hãy cầm chiếc hộp thần dược này, mở ra và rắc đều xung quanh giường ngủ mà thôi.

– Đơn giản vậy à? Thế đó bên trong hộp là thần dược gì đó thưa bác sĩ?

– Đinh 5 phân.

– !!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: