Biết tất cả đàn ông trong làng

Ba phụ nữ Hawaii xuống bãi tắm, đi ngang qua một người đàn ông trần như nhộng đang ngủ dưới nắng.

Cô thứ nhất liếc qua rồi nói:

– Đây không phải chồng tôi.

Cô thứ hai ngắm kỹ hơn một chút rồi xác nhận:

– Đúng, hắn không phải là chồng bà.

Cô đi sau cùng xem thêm một số chi tiết và kết luận:

– Đây chắc chắn không phải đàn ông trong làng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: