Tin tốt

Từ phòng xét nghiệm đi ra, bác sĩ nói với bệnh nhân: “Tôi có một tin tốt và tin xấu cho anh”.

– Cho tôi biết tin tốt trước – người ốm lạc quan đề nghị.

– Tên của anh sẽ được người ta đặt cho một căn bệnh mới.

– !!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: