Tắm cho giun

Cảnh sát tiến đến nói với một người đang ngồi câu cá bên bờ sông: “Ông có biết ở đây cấm câu cá không?”

– Vâng tôi biết.

– Sao ông vẫn ngồi câu. Xin mời ông nộp phạt!

– Không thưa ngài tôi chỉ muốn tắm cho con giun thôi.

– Đề nghị ông cho xem con giun!

– Xin mời ngài!

– Ông vẫn bị phạt vì con giun không mặc đồ tắm, vi phạm thuần phong mỹ tục.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: