Động vật có vú biết bay

Một hôm, Vô va đi học về mặt buồn thiu. Bố hỏi: “Vô va sao con lại buồn thế?”

– Con bị 0 điểm môn sinh vật.

– Sao lại bị 0?

– Cô giáo bảo con tìm 2 ví dụ về động vật có vú biết bay.

– Ví dụ 1: con dơi.

– Giỏi lắm.

– Ví dụ 2: cô tiếp viên hàng không.

– !!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: