Video Graphic Adapter

https://i1.wp.com/www.vinhhoangphat.net/hinhanh_flash/sanpham/t42-vga-card.jpg

Video graphic adapter còn có tên gọi là card màn hình bài viết sau sẽ trình bày về  nguyên lý hoat động, các bộ phận đồng thời nêu ra 10 tiêu chí để chọn một chiếc card màn hình thích hợp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: