Bình yên

nguồn blog’sntnhoa2407


Bình yên một thoáng cho tim mềm…..Bình yên ta vào đêm….

Bình yên để đóa hoa ra chào…

Bình yên để trăng cao…

Bình yên để sóng nâng niu bờ…

Bình yên không ngờ…

Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên…

One Response

  1. Một thoáng thui nhe’…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: