Sự khác nhau giữa văn hóa phương Tây và phương Đông

1. Quan điểm

01

2. Cách sống

01

3. Tính đúng giờ

01

4. Giao tiếp

01

5.Giận

01

6. Xếp hàng

01

7 7.Tôi

01

8. Phố ngày chủ nhật

01

9. Party

01

10. Trong nhà hàng

01

11. Stomach Ache

01

12. Du lịch

01

13. Cách trình bày vấn đề

01

14. Ba bữa ăn một ngày

01

15. Phương tiện đi lại

01

16. Cuộc sống người già

01

17. Giờ tắm

01

18. Tính khí và thời tiết

01

19. Sếp

01

20. Mốt

01

21. Trẻ em

01

22. Khi có đồ mới

01

23. Cuối cùng là cách hiểu về nhau giữa người phương tây và người phương đông

01

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: