Tạo USB boot


Chiếc USB ngày nay có lẽ ko còn xa lạ với mọi người nữa và việc nó dần thay thế cho các thiết bị lưu trữ khác là điều tất yếu. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách làm 1 usb boot

Nguồn : Hiren.info

Step 1
Connect USB Pen Drive (256Mb or more)

Step 2
Download and Run USB Disk Storage Format USB Disk Storage Format usb_format.zip (34KB)
Screenshot

Step 3
Download and Run grubinst_gui Grub 4 Dos grub4dos.zip (147KB)
Screenshot

Step 4
Copy grldr and menu.lst (from grub4dos.zip) to the usb drive
Screenshot

Step 5
Insert the BootCD (9.7 or newer) in the CD Drive and Copy everything from CD to USB Flash Drive

Step 6
Test Your USB Drive (read bottom of the page for troubleshoot)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: