Chuyển Blog từ Yahoo!360 sang WordPress

Ngày 29-05-2009 Yahoo chính thức khai tử Yahoo!360 .Không ít người tiếc rẻ vì đã tốn biết bao công sức gầy dựng, và đây lại bị “quy hoạch trắng”. Nhiều người thì ước gì có “thần đèn” để giúp mình di dời ngôi nhà của mình – vốn có rất nhiều kỷ niệm. Với cách sau sẽ giúp bạn làm được điều đó

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Yahoo của bạn

Bước 2: Truy cập địa chỉ http://download.360.yahoo.com.

Bước 3: Tìm đến mục Take your entries somewhere else. Kiểm tra địa chỉ email của bạn ở dòng: *When the move is complete, a notification will be sent:”. Nếu không chính xác thì chọn lại. Sau đó, Chọn Prepare my download. Thông báo: Your archive is being created sẽ hiện ra.

Bước 4: Bạn đợi trong giây lát, rồi kiểm tra hộp thư của mình. Quá trình đợi nhanh hay chậm phụ thuộc vào số lượng bài viết của bạn. Nếu việc tạo đã hoàn thành, trong hộp thư của bạn sẽ có 1 thông báo của Yahoo, trong đó có chứa đường dẫn của file backup. Ta nhấn vào link đó.

Bước 5: Nhấn vào dòng Click here to download. Bạn sẽ nhận được file có dạng như sau: username-YYYYMMDD_xxxxxx.zip

Bước 6: Tạo 1 tài khoản và địa chỉ blog tại WordPress.com (Bạn có thể tham khảo bài hướng dẫn tạo blog WordPress tại đây )

Bước 7: thực hiện bước 7 ở trên, nhưng thay vì chọn WordPress thì ta chọn Yahoo!360 và chỉ đường dẫn đến file backup ở bước 5. Nghĩa là: Bạn đăng nhập vào phần quản trị của WordPress, chọn Tools, chọn Import, rồi chọn Yahoo!360 trong danh sách.

Sau bước 7, việc chuyển nhà của bạn sẽ thành công.

[Theo thunhan’sblog]

2 Responses

  1. chắc H wa Yume kenvin ơi 🙂

  2. H thấy bên đo’ đông bạn nè hơn 🙂 N cũng wa đo’ đi 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: