Ebook tự học MS Powerponit

Ngày nay giáo trình điện tử đã ngày càng phổ biến với chúng ta vì những lợi ích của nó. Vì thế việc biết cách sử dụng những phần mềm làm ra chúng là 1 việc cấp thiết dành cho các người giảng dạy hoặc sinh viên làm đồ án, thuyết trình

Sau đây là 1 cuốn sách cơ bản về MS Powerpoint dành cho người mới học

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: